a

за учениците

 
б

за родителите

в

ОБЯВИ

 Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - VII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - VII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.         VII  клас (18 учебни седмици    


 
 
 

                   ЗАПОВЕД                                      № РД 13 -221/27.11.2023г.

    На основание чл.258 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с изпълнение на Заповед № 1756/26.11.2023г. на Кмета на община Ихтиман г-н Калоян Илиев, относно отчетена извънредна зимна обстановка на територията на община Ихтиман

               НАРЕЖДАМ:

    27.11.2023г. (понеделник) да бъде неучебен за децата и учениците обучаващи се в ОУ „Димчо Дебелянов“ град Ихтиман

          Директор:  Вероника Христова

   В Основно Училище „Димчо Дебелянов“ се обучават деца на 5 и 6 години в подготвителни групи, както и ученици от 1-ви до 7-ми клас.

Преимущества на училището:

 • Целодневно обучение – Занималня до 18:00 часа
 • Безплатен транспорт
 • Ползване на спортни уреди и съоръжения

Уважаеми родители,

ОУ “Димчо Дебелянов“ обявява прием за учебната 2023/2024 година и представя своята нова менторска програма „Скритите таланти“.

Програмата дава шанс за личностно развитие на всяко дете от най-ранна възраст и го подпомага да продължи образованието си в избраната от него област чрез достъп до:

 • Допълнителни часове по български език и математика и подготовка на учениците за успешно представяне на НВО;
 • Работа с индивидуален ментор по желание на ученика по музика, изобразително изкуство, танцово изкуство и спорт;
 • Работилници, клубове по интереси (Майнкрафт, доджбол, английски език чрез спортни игри), лагери, състезания и конкурси;
 • Безплатни учебници, техника, екипировка, сценични костюми;
 • Реализиране на лични проекти: концерти, изложби, рецитали;
 • Мотивационни срещи с успели и известни личности;
 • Подкрепа за избор и кандидатстване в подходящо училище;

Заявления за записване могат да бъдат подадени в училището на адрес ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №1; тел.0893 615 046

 

 

 

                                                                                ОБЯВА

   Във връзка със сформиране на групи с ученици по НП ,,Заедно в изкуствата и спорта“, ОУ ,,Димчо Дебелянов“,  гр. Ихтиман търси педагогически специалисти със следните квалификации:

 1. Треньор по футбол;
 2. Треньор по баскетбол;
 3. Хореограф;
 4. Учител по изобразително изкуство.

    Документите се подават в сградата на училището всеки работен ден от 08:00ч.  до  17:00ч..

Краен срок 07.07.2023г. включително.                                                       

           От ръководството на училището.

Преподавателски екип