Основно училище „Димчо Дебелянов" град Ихтиман започна новата 2022/2023 учебна година с 315 деца и ученици  от подготвителна група до седми клас.Те се обучават в две подготвителни групи и тринадесет  паралелки. В ОУ „Димчо Дебелянов“ град Ихтиман има целодневна организация на учебния процес за учениците от прогимназиален етап с осигурен безплатен обяд за пътуващите ученици.

Основно училище "Димчо Дебелянов", гр. Ихтиман, започва да гради историята си от 1982 година. Развива се динамично през годините и така се превръща в авторитетен образователен център с традиции и утвърдено място в живота на град Ихтиман.

Училището е на три етажа. С всяка изминала година то става все по- модерно и по-добре оборудвано. Класните стаи са с различен дизайн и цвят на мебелите.

ОУ „ Димчо Дебелянов“ разполага с 7 класни стаи,  физкултурен салон,  компютърен  кабинет, кабинет по Музика,  ресурсен кабинет и голямо спортно игрище с изкуствена настилка за баскетбол, волейбол, футбол и други спортове.

Физкултурният  салон  е  оборудван с разнообразни уреди и съоръжения. Стремежът към големи спортни постижения ориентира децата да спортуват в училище. Спортът ги привлича с възможността да се изявят и да постигнат високи резултати. Любими спортове на учениците са волейбол, баскетбол и футбол.

Спортната площадка с изкуствено покритие допринася за увеличаване мотивацията на учениците за активно спортуване. ОУ „Димчо Дебелянов“ разполага с различни фитнес уреди- бягаща пътека,велоергометър, крос тренажор. Те са на разположение на всички ученици и се използват с голям интерес.

През октомври 2007г. в ОУ „ Димчо Дебелянов“ бе открит ресурсен кабинет, който е предназначен за деца със специални образователни потребности.Съвместната работа на ресурсен учител, логопед, психолог и рехабилитатор и учителите от училището, тяхната заинтересованост за състоянието и развитието на всяко дете ще допринесе за ефективната дейност и по-добри резултати в интегрирането на тези деца.

Компютърният  кабинет разполага с мултимедия, интерактивна дъска, стационарни  и преносими компютри.Той се използва  както за обучение на учениците, така и за нуждите на педагогическия екип.  В кабинета се обучават всички ученици, не само по учебния предмет информационни технологии, но и по английски език, български език и литература, музика и изобразително изкуство и др.  Учениците работят в кабинетите и в извънучебно време по различни проекти в училище.