Отчетите на бюджета са публикувани в секция,,Обществен съвет“ като приложения към протоколите от заседанията както следва:

1.2016г.- Протокол №3;

2.2017 г. -Протоколи № 4,5,6;

3.2018г.- Протоколи 6,7,9,11,12;

4.2019г.- Протоколи 14,15,17,18;

5.2020г. -Протокол № 18.