a

за учениците

 
б

за родителите

в

мероприятия  

 

От 29.11-2021г.  до  03.12.2021г. учениците от  V,,а",  VI -ти  и  VII,,а" клас са присъствено на училище.

Учениците от V,,б" и  VII,,б" клас ще се обучават от разстояние в електронна среда както следва в публикувания за периода график.

 Начало на втория учебен срок:

02.02.2022 г. – I – ХIІ клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:


31.05.2022 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII  клас (18 учебни седмици 

Начало и край на ваканциите през учебната 2021/2022 година (не е включена лятната ваканция):

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г.  03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна 

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни):

14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII  клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  клас

 

Преподавателски екип